Kommentarer
Shiraz Utmanzai11
Shiraz Utmanzai11 40 minuter sedan
Enha chocha yee pakistan hast. Lanat 100 lanat
Amir Schewa
Amir Schewa 47 minuter sedan
زنده پاینده پیروز و سربلند باد نظام دولت و نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتی مردم افغانستان... 🦁💎🕊❤🇦🇫🌏🇦🇫❤🕊💎🦁☝️✌🙏 😘😘😓🥰
Amir Schewa
Amir Schewa 55 minuter sedan
🦁💎🕊❤🇦🇫🌏🇦🇫❤🕊💎🦁☝️✌🙏 😘😘😓🥰
Amir Schewa
Amir Schewa 55 minuter sedan
سازمان ملل خودش یکی از عوامل و دلایل بدبختی های مردم و مملکت ما بوده و است برخلاف کار وظیفه ای که داشتند و دارند...🔥🌏🥀🍂💔
Amir Schewa
Amir Schewa 55 minuter sedan
خارجی ها حق ندارند سرنوشت مردم و مملکت را تعین بکنند این یک بی احترامی و گستاخی بزرگ و نابخشودنی است در حق مردم افغانستان و مردم افغانستان نباید این اجازه را به هیچ شخصی گروهی و کشوری بدهند وگرنه بزرگ‌ترین بازندگان تاریخ افغانستان خواهند بود برای همیشه... 😘🇦🇫❤☝️🕊💎🦁🌏✌
Amir Schewa
Amir Schewa 55 minuter sedan
قانون باید تطبیق شود زیاد سر وصدای بیجا جنجال های بزرگ خواهد داشت نباید احمق باشیم در چنین شرایط حساس و سرنوشت ساز
Amir Schewa
Amir Schewa 55 minuter sedan
نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتی مردم و مملکت تنها محافظان مدافعان و امید مردم برای نجات و پیروزی مملکت هستند و تاریخ قهرمانی ها جان فشانی ها و خون شهدای گرانقدر آنها را هرگز فراموش نخواهد کرد نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتی کشور از فرزندان صدیق و راستین این سرزمین بودند و هستند که در بدترین شرایط سیاسی اقتصادی فرهنگی و... از مردم کشور و حتا بشریت با وجود مشکلات و قربانی های بیشمار دفاع و محافظت کردند و هیچگونه بی احترامی توهین و ظلم در حق خانواده های شان مخصوصا از شهدای قهرمان برای مردم و هیچ انسان با وجدانی پذیرفتنی و قابل قبول و تحمل نیست و نخواهد بود!! زنده پاینده پیروز و سربلند باد نظام دولت و نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتی افغانستان عزیز ما!!! 😘🇦🇫❤☝️🕊💎🦁🌏✌
Amir Schewa
Amir Schewa 56 minuter sedan
غنی مانند زر با ارزش است در چنین شرایط جهنمی مملکت که از چهار دهه به اینسو ادامه دارد و میخواهند بدترش بسازند تا نابودی کامل کاری که باید مردم برای دانستن قدر زر بکنند اینست که منطق خود را به کار بندازیم تا که زرگر شویم و قدر زر را بدانیم پیش از اینکه دیر شود و دوباره در کله کله خود بزنیم که چرا دوباره اشتباه نابودکننده را تکرار کردیم ولی آن پشیمانی ها و عذاب وجدان دیگر دردی دوا نخواهند کرد اگر امروز بیدار نشویم و از اتحاد اتفاق و قدرت یک ملت چهل ملیونی کار نگیریم... گرچه مبارزینی هستند که تا آخرین قطره خون خود و آخرین نفس ها از مردم به خواب رفته و کشور زیبا و درد دیده خود دفاع بکنند ولی زور ملت زور خداوند است و پیروزی و نجات مملکت آسانتر خواهد بود اگر مردم بیدار شوند و از حق که حق خودشان هم است دفاع بکنند...
Amir Schewa
Amir Schewa 56 minuter sedan
میراث شومی را نسل های قبلی بر ما از خود به جا گذاشتن ولی ما این داستان غم انگیز و نابودکننده را به پایانش خواهیم رساند به امید خدا و داستان زندگی را آنطور که مردما این سرزمین لیاقتش را دارند و آنطور که دوست دارند ثبت تاریخ و زمان خواهیم کرد ✌🏼🤝💪🏼🤔🇦🇫💔 🦁💎❤🕊🇦🇫🌏🇦🇫🕊❤💎🦁🙏🏼✌🏼 رئیس جمهور یک توضیح برای واضح ساختن طرح مسخره اخیر وزارت معارف و کد ۹۱ برای ملت بدهند...!! موفق و سربلند باشید رئیس جمهور وطندوست و هوشیار ما شما با تجربه و دانشی که دارید تا به این جا با وجود مشکلات بسیار در کشور عزیز ما تلاش کردید و میکنید که کشور عزیز ما از این مسیر نا هموار و نابود کننده به مسیر درستش برگردد کاری که اگر نتوانیم چانس تکرارش پرهزینه تر از جنگ های خواهد بود که مردم افغانستان بخاطر جنگ های بی معنی گروهک ها و حذب های بی منطق از نیم قرن تا حال پرداخته اند‌ برای همین شما میتوانید کاری را بکنید که باید کرد و آن این است که کشور عزیز ما برای همیشه از شر جنگ های نابود کننده نجات پیداکند جنگ های بی معنی که کشور عزیز ما را به جای یک کشور رو به شکوفایی و موفیقت به یک کشور با طبیعت زیبا و ثروت و ارزش بسیار زیاد را به یک کشور جنگ زده و با درد و رنج بیش از حد مبدل ساخته نیم قرن جنگ‌ ویرانگر ولی دلیل منطقی و دشمن درست و حسابی رو در رو در مقابل کشور خود نداشتیم و فقط برای منافع دیگران بین خود جنگیدن و همه چیز را نابود کردن وقتش رسیده که بعد از این مرحله که صلح با یک تعداد مردمانی است که به هردلیلی طالب شدند برای پیشگیری از تکرار این چنین داستان های تراژدی که ضرر های جبران ناپذیر را بر پیکر کشور ما وارد ساختند و میسازند از انرژی وقت خود برای زیبا ساختن و آبادی میهن عزیز ما به درستی استفاده بکنیم و کشور عزیز خود را همه باهم یکی از بهترین ها برای زندگی کردن و زیستن در سطح سیاره خاکی بسازیم که باعث افتخار و سربلندی مردم افغانستان و الگوی برای دیگران شود نکته!!! صلحی که کشور عزیز ما را به مسیر درستش برگرداند نه اینکه مسیر و سرنوشت کشور را دشوارتر پیچیده‌تر و خطرناکتر بسازد طالبان هم نتیجه جنگ ها و بدبختی های نسل ها و گروه های قبلی هستند چونکه نسل قبل از طالبان جنگ را در کشور کاشته بودن و در این سال 1994 چیزی که کاشته بودند به ثمر رسید و داستان نسل های امروزی از همه این داستان ها درد آور تر است چونکه ما یعنی نسل امروز و فردای افغانستان هزینه اینگونه داستان ها را با جان و زندگی خود میپردازند از قدیم گفتن هرچه که بکاری همان را درو میکنی و ما باید همه با هم برای همیشه کاری را بکنیم که برای نجات لازم است و شما انتخاب شدید که این کشتی گیر مانده را از امواج بی رحم اقیانوس بدبختی ها در این زمان رهبری بکنید ما باید به جای جنگ زیباییها را در سرزمین زیبای خود بکاریم و جنگ بین با خود را برای همیشه ریشه کن بکنیم و روی دلایلش کار کنیم که دیگر هرگز تکرار نشود اگر جنگی هم قرار شد که اتفاق بیفته دلیل جنگ دفاع از مردم و منافع افغانستان عزیز ما باشد و دشمن هم واضح و مشخص شود نه اینگونه جنگ ها که در کله یکدیگر بزنیم و خود را بدبخت و میهن زیبای خود را از این ویرانتر و بیچاره تر بسازیم موفق و سربلند باشید 🦁💎❤🕊🇦🇫🕊❤💎🦁✌🏼🎆🎇🎆🎇🎆🎇 شما یکی از قهرمانان داستان زندگی مردم این سرزمین هستید برادر بزرگ امید که همیشه مانند الماس در راه خدمت به وطن در نقش تان به عنوان برادر بزرگ ما بدرخشید...صالح افغانستان 😘❤🇦🇫☝️🙏🏼✌🏼 کسانیکه در اوردو و پولیس ملی برای وطن در بدترین شرایط سیاسی اقتصادی و... مبارزه کردند و میکنند قهرمانان مردم و سرزمین شان هستند...✅❤️ 🦁💎❤🕊🇦🇫🌏🇦🇫🕊❤💎🦁✌🏼😘😘 🦁💎❤🕊🇦🇫🌍🇦🇫🕊❤💎🦁☝️🙏🏼✌🏼🥰😘
Amir Schewa
Amir Schewa 56 minuter sedan
از قدیم گفتن شری بخیزد که خیر ما باشد بگذارید که جنرال دوست داشتنی ما طبق قانون از خودش دفاع بکند و بی گناهی و پاک بودن خویش را به همه نشان دهد و مردم هم کسانی را که مرتکب خیانت و نابودی کشور شدند را یکی یکی به محاکمه بکشانند و به سزای اعمال شوم شان برسانند چونکه این تنها راه نجات همه ماست از سمتی و قومی ساختن هرچیز به جای نخواهیم رسید تجربه ثابت کرده 🦁💎❤🕊🇦🇫🌏🇦🇫🕊❤💎🦁✌🏼 کسانیکه از 2001 تا به امروز به نام نماینده مردم در پارلمان بودن و گند زدن به همه چی باید محاکمه شوند و ازشان پرسان شود که چه کردید با کشور و مردم رنج دیده این سرزمین.... 🦁💎❤🕊🇦🇫🌏🇦🇫🕊❤💎🦁🙏🏼✌ میدان هوایی کابل جان کرزی لیاقت چنین نام بزرگی را ندارد موفق و سربلند باد افغانستان عزیز ما 🦁💎❤🕊🇦🇫🌏🇦🇫🕊❤💎🦁🙏🏼✌🏼 از دست ملا شد میهن به عقب رفت و پر از مکر و دغا شد از دست ملا شد این ظلم و ستم نی ز فلک نی ز قضا شد از دست ملا شد خواندم به یقین تاریخ اجداد ملا را اسباب بلا را انگریز بگفت این همه گی نوکر ما شد از دست ملا شد تا پا گذاشتند به حریم وطن ما چور شد کفن ما ‌آتش به زمین و به زمان و به سما شد از دست ملا شد نی خانه به ما ماند و نه حویلی و نه دیوار تا طالب و اشرار آمد به وطن از همه جا رهبر ما شد از دست ملا شد در مکتب و در مسلک این بی سر و پایان لا مذهب و ایمان گر غارت و دزدی و غنیمت روا شد از دست ملا شد از موتر و قالینچه و هم کوزۀ گلی تا موزیم ملی هر صفحۀ تاریخ وطن رو به فنا شد از دست ملا شد از چور و چپاول چه بگویم، به شمایان یا از بچه بازان گر این همه آدم کشی و قتل و زنا شد از دست ملا شد بر طفل وطن کرده تجاوز به تکرار چند عالمِ دیندار در غور و به هرات و به کابل، همه جا شد از دست ملا شد در خواب ببینند گهی غلمان و گهی حور این طایفۀ مفتخور چلی گک بیچاره که همجنس گرا شد از دست ملا شد افکار کثیف داشته و از چشم خراب اند در فکر حجاب اند در روی زمین در حق زن جور و جفا شد از دست ملا شد زخمی به شفاخانه، نه دارو و نه درمان در قسمت ایشان نی پنبه و بنداژ و نه الکل و دوا شد از دست ملا شد چربتر ز همه خورده و نوشیده به محفل درد آمده بر دل بد بوی و صدا دار پر از گوز هوا شد از دست ملا شد هر جانی و آدمکش و قاتل شده بادار مفت خورده و ناکار گر طالب و گر داعش و اشرار بنا شد از دست ملا شد رفتیم به صد ملک جهان بی سر و بی پا اینجا و گه آنجا افغان که به هر کنج جهان پخش و پلا شد از دست ملا شد گویم بتو ای دوست که در این باره مکن بحث یک چند بکن مکث گر جور و جفا از کس و ناکس سر ما شد از دست ملا شد کپی عقل و منطق انسانیت و زندگی همه به فنا و به هدر رفت از دست ملا رفت آنهم که ملای ساخت پاکستان و انگلیس لعین سابق باشند جمله آخر از خودم بود 🦁💎❤🕊🇦🇫🌍🇦🇫🕊❤💎🦁☝️🙏🏼✌🏼🥰😘
Amir Schewa
Amir Schewa 56 minuter sedan
مهم برای مردم و جوانان این سرزمین بخوانید کپی و نشر کنید تا که به چشم و گوش همه برسد و این حد اقل کاری است که باید بجای گپ های بی معنی و به هاشیه رفتن انجام داد چونکه این داستان مربوط وطن سرنوشت و زندگی همه میشود!!! مردم احساساتی بخاطر نیم قرن جنگ ویرانگر که ضرر هایش ملیون ها بار بیشتر از یک کاریکاتور است کاری نمیکنند و با زندگی جهنمی عادت کرده اند... از ماست که بر ماست 😏 دولت خود را باید از وجود مفسدین و خائنین پاک بسازیم این دولت با همه مشکلاتی که دارد باز هم از مردم است و اگر از دست رفت جم کردن کشور غیر ممکن خواهد بود و داستان افغانستان غم انگیزتر از هر زمانی دیگر ادامه خواهد یافت و وضعیت کشور ما از عراق و سوریه چند برابر بدتر خواهد شد بنابر این نباید تیشه به ریشه خود بزنیم با نیم قرن تجربه شرایط جهنی و هزاران بدبختی دیگر پس بیایید متحد شویم و دشمنان این سرزمین را به زانو دربیاوریم 🙏🏼🤝💪🏼✌🏼 🦁💎❤🕊🇦🇫🌏🇦🇫🕊❤💎🦁🙏🏼✌🏼 دولت و ملت باید حساب و کتاب شان را با جاهلین و خائنین داخلی و دشمنان بدخواهان و حتا به ظاهر دوستان خارجی معلوم بکند و داستان نیم قرن جنگ درد رنج و غم را به پایانش برسانند وگرنه داستان همینگونه و از این دردناکتر ادامه خواهد داشت به قاتلین مردم رحم نشود و با خائنین و افراد مفسد برخورد جدی و قانونی صورت بگیرد در شرایط فعلی کشور عزیز ما مانند موتری شده که افراد داخلش بخاطر تجربه درد و رنج بیش از حد فراموش کردن که کنترل موتر خود را در دست بگیرند و از دره مرگ به طرف جاده خوشبختی و نجات حرکت بکنند 🦁💎❤🕊🇦🇫🌏🇦🇫🕊❤💎🦁🙏🏼🙏🏼✌🏼 وقتش رسیده کسانی که به هر دلیل طالب شدند دست از کشتن و بدبخت کردن خود و هموطنان خود بردارند چونکه زنده و مرده شان بر مردم تاوان و ضرر بوده و است وگرنه نابود میشوند و بازنده دنیا و آخرت هستند بخاطر حماقت و جهالت بیش از حد شان نیم قرن جنگ ویرانگر و نابود کننده باید به پایان برسد جنگی که اصلا نباید اتفاق می افتاد 😥😠💔🇦🇫 🦁💎❤🕊🇦🇫🌏🇦🇫🕊❤💎🦁🙏🏼✌🏼✌🏼 نیم قرن جنگ نسل در نسل گندگی در این مملکت 🤣🤣🤡😥😏
Amir Schewa
Amir Schewa 56 minuter sedan
توجه به پیام حق و خواست مردم!!! مهم!!! بخوانید تفکر کنید و با دانستن حقیقت و متوجه شدن به مسولیت های خود به عنوان انسان و مردمان این سرزمین تصمیم درست بگیرید و کار درست را انجام دهید جایگاه و ثروت کوچک و حرام بعضی ها برای شان گران تمام خواهد شد و باید خود را اصلاح بسازند پیش از اینکه دیر شود توبه بکنند وگرنه همه بازنده نیا و آخرت خواهید بود بعد از این همه گناه، قتل، کشتار، فقر و...که در چندین دهه اخیر به نام دین خدا این و آن اتفاق افتاده و باعث به وجود آمدن جهنم در این سرزمین زیبا و با ارزش شده برای مردمانش توسط چند تا احمق جاهل قاتل دزد مافیا و... آنهم به نام دین و خداوند بزرگ...!!! صلح یعنی ختم جنگ و پیروی از قانون تا انتخابات آینده غیر از این را مردم افغانستان قبول ندارند و به هیچ اهریمنی اجازه نخواهند داد که به طرف نظام قانون اساسی کشور دولت و نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتی به نظر بد نگاه بکند دولت و قانون اساسی و رئیس جمهور خط اول و آخر مردم افغانستان میباشد... 😘🇦🇫❤☝️🕊💎🦁🌏✌ به هیچ خارجی دیگر اجازه داده نخواهد نشد که با سرنوشت مملکت و مردم ما بازی بکنند حتا سازمان ملل بگذارید که حساب و کتاب مردم و دولت با قاتلین خائنین جاسوسان دزدان و مافیا از روی نبرد نهایی معلوم شود خواهیم دید که مردم دولت و نیرو های قهرمان دفاعی و امنیتی کشور برنده میشوند یا قاتلین خائنین دزدان مافیا و جاهلین دست همه شان خلاص... زنده پاینده پیروز و سربلند باد نظام دولت نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتی مردم افغانستان بچرخ تا بچرخیم احمق های جاهل وطن فروش حکومت موقت قاتلین خائنین جاسوسان دزدان مافیا احمق ها و جاهلین خط سر و خط اول و آخر مردم افغانستان میباشد آنها بجای صلح ختم جنگ و قتل و کشتار مردم خواهان تسلیمی دو دسته دولت نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتی و مردم به دشمنان قسم خورده وطن ما هستند ولی این یک خواب و خیال خائنانه بیش نخواهد بود برشان و دست شان خلاص همراه باداران لعین و بدبخت شان از پاکستان شروع... زنده پاینده پیروز و سربلند باد نظام و دولت انسانی و مردمی جمهوری اسلامی افغانستان تا زنده ایم برای حفظ نظام و وطن خود در مقابل جاهلین قاتلین دزدان جاسوسان مافیا و مریضان زامبی گونه تروریست ها رزمنده ایم 🦁💎❤🕊🇦🇫🌍🇦🇫🕊❤💎🦁☝️🙏🏼✌🏼🥰😘 افراد و اشخاصیکه که حکومت موقت میخواهند خائن و جاسوس هستند و باید همه شان محاکمه و مجازات شوند مردم هم با دولت خود هستند و اینبار نمیگذارند چند تا خائن دزد ناکام و بدنام تاریخ دوباره کشور را بخاطر قدرت و دزدی هاي شان یک باردیگر با نابودی روبرو و دچار بسازند اگر لازم شد در مقابل تمام بدخواهان و دشمنان پنهان نامرد داخلی و خارجی ایستاد میشیم و مردانه وار برای نجات کشور و مردم خود مبارزه میکنیم و میجنگیم با دشمنان نامرد تا پیروزی❤🇦🇫😘☝️ با اینکه مردم و نسل جوان با دولت خود هستند و ازش همایت و دفاع میکنند ولی باز هم دولت حساب و کتابش درست معلوم نیست بخاطر فشار کشور های خارجی و خائنین داخلی که همه شان مستقیم و یا غیر مسقیم مخالف دولت و شخص رئیس جمهور و معاون اول هستند و تمام تلاش شان را میکنند که به بهانه حکومت موقت از دست قانون و عدالت فرار بکنند و به خیانت خود ادامه بدهند در صورتیکه کشور درد و رنج دیده ما دوباره و شاید برای همیشه با خطر فروپاشی و نابودی قرار بگیرد ولی بر آن احمق ها هیچی به غیر از منافع شخصی و کوچک شان دیگر چیزی ارزش ندارد و دليلش هم اینست که خود شان کوچک و بی ارزش هستند که حاظر هستند چنین خیانت بزرگ و گناه نابخشودنی را دانسته و یا ندانسته مرتکب میشوند بنابر این ارتش و نیرو های دفاعی و امنیتی کشور بیدار و هوشیار باشند که اگر دولت با خطر سقوط مواجه شد خدای ناخواسته دست به کار شوند و با اتحاد همبستگی همدلی و برنامه این نقشه های شوم را نقش بر آب بکنند و از نابودی بزرگ جلوگیری بکنند و کشور خود را نجات بدهند و ازش دفاع بکنند فکر نکنم که بر یک نظامی کار مهمتر از نجات مردم و سرزمینش باشد در غیر آن فاتحه کشور و مردم خوانده است و دشمنان از کوچک ترین فرست برای رسیدن به نقشه های شوم شان استفاده‌ بکنند...❤🇦🇫😘☝️🙏✌💎🦁 🦁💎❤🕊🇦🇫🌍🇦🇫🕊❤💎🦁☝️🙏🏼✌🏼🥰😘
Amir Schewa
Amir Schewa 56 minuter sedan
نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتی کشور نیز باید آماده باشند برای شرایط اضطراری در مقابل احمق ها جاهلین قاتلین خائنین جاسوسان دزدان مافیا و...اگر آدم انسان شدنی و قابل هدایت نبودند سرنگون شان کنند و همه شان را راهی جهنم بسازند آنجا هم به خوبی و بی نهایت ازشان پذیرایی خواهد شد در ته دوزخ و کشور خود را نجات بدهند از دست دیوانگان مریض روانی که زندگی را به جهنم تبدیل کردن برای مردم افغانستان و حتا جهان...
Amir Schewa
Amir Schewa 57 minuter sedan
میگه زورت که سر خر نرسید دی ده پالانش یا که میگن که زد که کشید ده غم ملا رشید یک تعداد مردم فکر میکنند حکومت کدام دستگاهی است که باید معجزه بکند و یک دفعه ای تمام بدبختی های نیم قرن جنگ و میراثش را به پایان برساند و بر مردم صلح آرامی پیسه خانه و نان مفت بدهد آنهم در صورتیکه از همین تعداد مردم گرفته تا طالب رهبرک های ساختگی دزد و پاکستان ایران روسیه چین و آمریکا همه باهم دست یکی کردن برای بدخت کردن مردم افغانستان البته با هدف تغیر نظام و دولت مملکت چهل ملیونی که خواب و خیالی بیش نخواهد بود ولی اگر باز هم با این همه در این راه غلت و زیانبار قدم گذاشتند با جواب کوبنده و دندان شکن از طرف فرزندان مبارز و وطندوستان آگاه این سرزمین روبرو خواهند شد که هرگز فراموش نخواهند کرد و آنها بازنده و روسیاه دنیا و آخرت خواهند بود ولی یک تعداد مردم از روی عدم آگاهی و درک صحیح داستان و اتفاقات و شرایط جاری کشور و چهل ملیون مردمش فکر میکنند حق دارند از طرف همه اظهار نظر بکنند و تصمیم بگیرند با منطق ضعیف و اطلاعات نادرست و ناچیز خود درصورتیکه خودشان دیوانه وار در مسیر دشمنان وطن که هدف و آرزوی شان همین است با سرعت نور حرکت میکنند حرکت های که باید متوقف شوند و به جای چنین مسخره بازی ها بی احتیاطی و حماقت مهز همه درکنار هم و باهم برای نجات کشور و پيروزي تلاش بکنیم تا که صلح و عدالت با تبیق قانون تامین شود نه مسائلی که باعث جنجال و دردسر بیشتر و بزرگتر برای مردم و مملکت شود... کاری که باید برای نجات و پیروزی به عنوان انسان ها و شهروندان این سرزمین انجام داد اینست که باید از نظام دولت و نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتی خود بدون کدام بهانه ای همایت بکنیم در قدم بعدی درکنار اینکه با دولت خود باشیم باید بالای دولت و مسولین از راه درستش فشار بیاوریم که تا برای تامین امنیت و عدالت قانون را به درستی و شفافیت تطبیق بکند تا باشد که از تکرار گذشته تاریک و زیانبار نچندان دور و سقوط دوباره وطن عزیز ما ته درجهنمی به آسانی و بدون هذینه های کمر شکن بیشتر جلوگیری شود آنهم تا زمان برگذاری انتخابات ریاست جمهوری آینده مملکت طبق معمولش و این تنها راهی است که باعث نجات کشور عزیز ما و چهل ملیون مردمش میشود نه حکومت موقت قاتلین خائنین جاسوسان دزدان مافیا احمق ها و جاهلینی که باعث نابودی دین و نیای مردم افغانستان در نیم قرن اخیر و در سطح جهان شده اند... انتخاب با مردم است باید دوباره فکر صحیح و دقیق بکنند بعد انتخاب ۱ نجات و پیروزی مملکت بعد از تجربه شرایط جهنمی ۲ برگشت به گذشته نچندان دور سقوط آزادانه مملکت به ته دره تاریک و جهنی و ادامه داستان دربدری چهل ملیون نفوس توسط چند تا احمق جاهل که باعث نابودی دین و دنیای مردم افغانستان در چهار دهه گذشته تا امروز که شده اند از ما خود گذینه یک است و طبیعی هم است 😘🇦🇫❤☝️🕊💎🦁🌏✌🙏
Amir Schewa
Amir Schewa 57 minuter sedan
مردم کاری برای نجات وطن و زندگی خود نمیکنند اگر هم کاری کردن به ضرر خود و مملکت بوده تاهنوز یعنی سرچپه فیر میکنند و تیشه به ریشه خود مملکت و چهل ملیون انسان و هموطن خود میزنند...
Amir Schewa
Amir Schewa 57 minuter sedan
همی کسانیکه میگن هفتاد و یا ۵۲ درصد خاک دست گروه های تروریستی و طالب است با چه منطقی چنین گپ مزخرفی میزنند مگر چند تا ولایت توسط این گروه ها اداره میشه غیر از انفجار انتهار تخریب و بدبخت کردن چهل ملیون مردم این وطن؟؟
Amir Schewa
Amir Schewa 57 minuter sedan
اینبار مردم دولت و نیرو های قهرمان دفاعی و امنیتی مملکت همه قاتلین خائنین جاسوسان دزدان مافیا احمق ها و جاهلین را برای همیشه به جهنم خواهند فرستاد اگر توبه نکنند بخاطر گذشته پر از گناه و اشتباه خود و آدم نشوند چونکه کارد به اسخوان مردم و دولت رسیده از دست این جماعت احمق نفهم جاهل که زندگی چهل ملیون انسان و مملکت را به جهنم تبدیل کردن با استفاده از نام دین و خدا که هردو را نابود ساختند...
Amir Schewa
Amir Schewa 57 minuter sedan
از دست ملا شد میهن به عقب رفت و پر از مکر و دغا شد از دست ملا شد این ظلم و ستم نی ز فلک نی ز قضا شد از دست ملا شد خواندم به یقین تاریخ اجداد ملا را اسباب بلا را انگریز بگفت این همه گی نوکر ما شد از دست ملا شد تا پا گذاشتند به حریم وطن ما چور شد کفن ما ‌آتش به زمین و به زمان و به سما شد از دست ملا شد نی خانه به ما ماند و نه حویلی و نه دیوار تا طالب و اشرار آمد به وطن از همه جا رهبر ما شد از دست ملا شد در مکتب و در مسلک این بی سر و پایان لا مذهب و ایمان گر غارت و دزدی و غنیمت روا شد از دست ملا شد از موتر و قالینچه و هم کوزۀ گلی تا موزیم ملی هر صفحۀ تاریخ وطن رو به فنا شد از دست ملا شد از چور و چپاول چه بگویم، به شمایان یا از بچه بازان گر این همه آدم کشی و قتل و زنا شد از دست ملا شد بر طفل وطن کرده تجاوز به تکرار چند عالمِ دیندار در غور و به هرات و به کابل، همه جا شد از دست ملا شد در خواب ببینند گهی غلمان و گهی حور این طایفۀ مفتخور چلی گک بیچاره که همجنس گرا شد از دست ملا شد افکار کثیف داشته و از چشم خراب اند در فکر حجاب اند در روی زمین در حق زن جور و جفا شد از دست ملا شد زخمی به شفاخانه، نه دارو و نه درمان در قسمت ایشان نی پنبه و بنداژ و نه الکل و دوا شد از دست ملا شد چربتر ز همه خورده و نوشیده به محفل درد آمده بر دل بد بوی و صدا دار پر از گوز هوا شد از دست ملا شد هر جانی و آدمکش و قاتل شده بادار مفت خورده و ناکار گر طالب و گر داعش و اشرار بنا شد از دست ملا شد رفتیم به صد ملک جهان بی سر و بی پا اینجا و گه آنجا افغان که به هر کنج جهان پخش و پلا شد از دست ملا شد گویم بتو ای دوست که در این باره مکن بحث یک چند بکن مکث گر جور و جفا از کس و ناکس سر ما شد از دست ملا شد کپی عقل و منطق انسانیت و زندگی همه به فنا و به هدر رفت از دست ملا رفت آنهم که ملای ساخت پاکستان و انگلیس لعین سابق باشند جمله آخر از خودم بود دور از علمای خوب و با دانش ما... 🦁💎❤🕊🇦🇫🌍🇦🇫🕊❤💎🦁☝️🙏🏼✌🏼🥰😘
Amir Schewa
Amir Schewa 57 minuter sedan
کسی با علما کار ندارد این خود شما هستین که هم برای خود و هم برای مردم دردسر درست میکنید نمیشه که بخاطر چند تا اشخاص و افراد فاسد کل نظام را که همه دار و ندار و امید مردم برای نجات مملکت از دست جنگ قتل کشتار فقر و هزار تا مشکل دیگر است مورد حمله قرار داد به جای کمک کردن برای نجات مملکت و چهل ملیون انسان مسلمانش که چهار دهه است زندگی را زیر نام و به نام دین و خدا به جهنم بزرگ درست کرده اند و میخواهند این اشتباه را تکرار بکنند درضمن مسلمانی و اعمال شخصی هرکس مربوط خودش است و خودش هم نزد مردم و پرورگار خود جوابگو میباشد و مسلمانی هم به ظاهر آدم ها مخصوصا طرز لباس پوشیدن شان ختم نمیشه و موارد مهم و حیاتی زیاد دبگری هستند که اول آنها را باید انجام داد مانند ختم جنگ قتل و کشتار و فقر...
Amir Schewa
Amir Schewa 58 minuter sedan
مردم را دربدر کردین با استفاده از باور های مردم و دین و خدا و چه جور کدین با این گفتار و کردار تان از این مملکت و زندگی مردم باز هم آمدی از منبر مسجد علیه نظام مردم و عدالت شعار میدهی این کار ها فایده ندارد او بچه دگه به کسی توهین هم نکو خوب نیست فامیدی 😉
Amir Schewa
Amir Schewa 58 minuter sedan
سرنوشت مملکت باید در دست چهل ملیون مردم باشد و اداره شود نه گروه ها و افراد ثابت شده چهار دهه اخیر و دشمنان و بدخواهان کشور عزیز ما...
Noorullah Rashidi
Noorullah Rashidi Timme sedan
❤🇦🇫❤
karimeh sava
karimeh sava Timme sedan
زنده باد پدرام صاحب 👍👍👍👍🇦🇫🇦🇫🇦🇫
karimeh sava
karimeh sava Timme sedan
👍👍👍👍👍👍
karimeh sava
karimeh sava Timme sedan
👍👍👍👍👍👍👍
karimeh sava
karimeh sava Timme sedan
پدرام صاحب افتخار وطن و وطندارانت هستيد هميشه پيروز باشيد👍👍👍👍👍👍👍🇦🇫
Mirwais Sidiqi
Mirwais Sidiqi Timme sedan
زلیل ذاد خدا جذاته بد ه
Rohina Yousufi
Rohina Yousufi Timme sedan
سه زن داره چره دورغ میگه خخخخ
Thomas Durani
Thomas Durani 2 timmar sedan
Hope your tyranny will be doomed soon Enshallah Zorwakano Marg rasidalay Enshallah
said khan
said khan 2 timmar sedan
Pakistan will never be Afghanistan's friend! Unfortunately, nobody knows Pakistan in Afghanistan.
Emran Adnan
Emran Adnan 2 timmar sedan
بازم زنده باد ولی جاااان قهرمان
Emran Adnan
Emran Adnan 2 timmar sedan
از صحبت کردن ولی جااان زیاد خوشم میایه قهرمان موفق باشی ‌گپ دیگی به همی فاطمه رسا گپ زدن خوده درست کن نباید با یک ورزشکار ای قسم صحبت کنی یک بار میگی سست یک بار میگی گنس واقعا جای شرم است به تو فاطمه رسا
Mohammad 238
Mohammad 238 2 timmar sedan
وزارت داخله نه ـ وزارت خارجه افغانستان و ترکیه 😂
Habib Z
Habib Z 2 timmar sedan
چرا عدالت درباره قتل یک جوان تطبیق نمیشود...........؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا خون یک جوان پایمال میشود؟؟؟؟؟آیا مگر رئیس جمهور وعده عدالت عمری را نداده بود؟؟؟؟؟ آیا عدالت عمری اینست که : قاتل را رها میکنند؟......؟؟؟؟
Salim Karimi
Salim Karimi 2 timmar sedan
اوووو دولت مرد های خاین وکثیف نگاه کنید که این پدر ومادر چه عاجزانه گریه دارند. بخدا قسم که ازتان سخت پرسان میشوند. اوووو دولت مرد های خاین وکثیف
Salim Karimi
Salim Karimi 2 timmar sedan
چقدر درناک است 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Habib Z
Habib Z 2 timmar sedan
در افغانستان اگر مسئولین محترم دنبال قانون و عدالت می بودند!!!!! حالا روزگار ما بهتر می بود!!!!! این بادیگارد ان معین امنیتی اگر غیرت دارند ؛؛؛؛ چرا در جنگ مقابل طالبان ودیگر تروریستان نمی روند؟؟؟؟ چرا هم مسلک خودرا لت وکوب میکنند؟......
Akshay Kumar
Akshay Kumar 2 timmar sedan
اگر مردم افغانستان به سال های سال قربانی دهند اما باز هم امارت شیطانی طالبان را نمیخواهند. مردم افغانستان حالا همه تحصیلکرده، روشنفکر و مترقی و دانشمند و به تکنولوژی های پیشرفته دست یافته اند رژیم طالبانی شوم و منفور را نمیخواهند.
Mhamad Karimi
Mhamad Karimi 3 timmar sedan
در افغانستان اگر عدالت تطبق می شد چرا اینقدر قتل، زورگوی، ویرانی وهجرت دامن گیر ما میشد
Salim Karimi
Salim Karimi 3 timmar sedan
لعنت به چنین دولت که ما داریم تقریبا پنج ماه کم یا بیش میشود که یک طفل ربوده شده را آزاد کرده نتوانستند. فقط لعنت لعنت هزاران لعنت
Rafiq Jan
Rafiq Jan 3 timmar sedan
محاکم عدلی وقضائی قاتلان رابرئت میدهند پارلمان افغانستان که میگویند به اصطلاح خانه ملت است دزدان وقاچاقبران ماننداقای میرازاکتوازی که ۹۰ کیلو طلا و۱۶ ملیون دالر رامیخواست ازطریق تاجکستان به دوبی انتقال داده میشد ازطرف مامورین سرحدی تاجکستان کارگو مذکوربررسی و بدست امنیت ملی تاجکستان درامد و۷ نفرازکارکنان سرحدی درتاجکستان تحت تحقیق هستد امادرمسکونیزقاچاق کارگو که توسط هواپیمای مسافربری شرکت اریانا انتقال داده شده بود توسط مامورین سرحدی مسکو ظبط که کارکنان طیاره شرکت اریاناتحت تحقیق قراردارند امروزرئیس امنیت تاجکستان بکابل امدکه موضوع را بارئیس امنیت افغانستان شریک کند اماچرادرمیدان هوائی کابل امرین وکارکنان سرحدی موردبازپرس قرارنمیگیرند مانندقتل نوراحمد که که قتلان اوچکرمیزنند ویا سربازبیچاره که توسط افسران عالی رتبه لت وکوب میشود وبعدا این پرونده هم بدست فراموشی سپرده میشود چه اشخاص مجرم هستند؟ بنظرمن دزدان وقاچاقبران بنام کتوازی باجوری طوطاخیل مینا خیل پشقلزی سگ زی ودیگرخرهای که چوکی های بلندرتبه دولتی رااشغال کرده اند چرااین مفسدین وقاچاقبران ازطرف سارنوالی تحت بازپرسی قرارنمیگیرند؟ بخاطریکه مراکزعدلی وقضائی هم دست شان درخون مردم بیگناه الوده است
Akshay Kumar
Akshay Kumar 2 timmar sedan
رفیق جان هزاران سال زنده باشی ✌✌✌
Tawfiq Parwana
Tawfiq Parwana 3 timmar sedan
اشک هایم را نتوانستم کنترل کنم خداوند پاک لطفا پسر این خانواده را برای شان برگردان
Pain of Desciplin or pain of regret
Pain of Desciplin or pain of regret 3 timmar sedan
هرات به داشتن فرزندان چون حبیب الرحمن پدرام می‌بالد. درود خداوند برتو ای فرزند برومند افغانستان.
Mohamadreza Omarkhil
Mohamadreza Omarkhil 4 timmar sedan
نهادهای اقزایی به رشتوت خوری ادت دارن
Kabul Eagle عقاب کابل
Kabul Eagle عقاب کابل 4 timmar sedan
خلیلزاد یک دیپلومات ناکام و بی کفایت ایت که نه منافع امریکا را تامین کرد و نه مافع مردم افغانستان را او تنها برای مناقع اوغانهای دو طرف مرز تلاش کرده است یگانه راه حل فدرالی سازی کشور و سرکوب بی امان تمطالبان جنایکار است که خلیلزاد به آن گروه تروریست نوکر پاکستان رنگ و رخ جهانی داده است وبس طالبان جنایکار از سیاست و مصالحه و گفتگوی سیاسی و جور آمد چیزی نمیدانند بجز قتل و کشتار و نوکری باداران پنجابی شن
Azim Ahmadi
Azim Ahmadi 4 timmar sedan
زلمی سگ زاد
Fa Se
Fa Se 4 timmar sedan
از صبحت های مسعود چنین برداشت شد . فکر میکنم چند دالر در جیبی این شخص ریخته شده از طرف دوستان پاکستانی شان . تو هم جاسوس برآمدی کسانیکه پاکستان انفرادی سفر میکنند جاسوس وطن فروش قلم داد باید شود .
Daud Mohammad
Daud Mohammad 5 timmar sedan
مرگ به غنی کل مرغ جنگ طلب چوکی پرست دوزد جاسوس وطنفروش
Rahman Skandari
Rahman Skandari 5 timmar sedan
حکومت طالبانی غنی و کرزی دست از دسیسه بر دارند اگر دوست دارن در قدرت باشند دسیسه کافیست و مردم فهیدن شما خودتان طالب استین
Hashamullah ranjbar
Hashamullah ranjbar 5 timmar sedan
موفق باشی قهرمان
King A
King A 5 timmar sedan
همانطور كه گفتيد طالبان اراده شخصي براي صلح ندارد و زنجير آنها به دست اي اس اي است ، به رهبران شان از طرف پاكستان قول قدرت داده اند البته در صورتيكه حكومت اينده افغانستان تحت اداره طالبان و پاكستان باشد . اما در افغانستان هم تشنگان قدرت جهادي هاي پيشين و فساد در پارلمان از عواملي است كه مانع ريس جمهور در برار سياست واضح در مقابل پاكستان و طالبان ميشود . از وزيران نا لايق كه از طرف سياسيون معرفي شده اند ، و فساد گسترده در بخش اجرايي كشور ، موانعي داخلي در برابر صلح است
Me You
Me You 5 timmar sedan
Ami sawale akharira baktash jan nabayad jwab medad, megzassht ami dukhtar khodesh jowab bta
S Y
S Y 5 timmar sedan
در سال ۱۹۸۴ مېلادې سر کَروپ مسعود ېک قرارداد آتش بس دوم محرمانه داېمې را با ېک جنرال روسې به اسم جنرال کَروموکوف در چارېکار مرکز ولاېت پروان امظا کرد وازېن سال ۱۹۸۴ مېلادې به بعد دېکَر شوراې نظار در هېچ ولاېت افغانستان در دفاع از وطن در نبرد نبودند ودر حقېقت دو دسته به اشغالکَران روس تزار تسلېم شده آلبته وعده هاې که براې شان از طرف روسها داده شده بود متاسفانه که اېن آرمان خاېنانه خود را به کَور برد چون خېانت ملې را انجام داد به ملت خود خوب منظور تعصب قومې وحزبې وسمتې وزبانې ومذهبې نېست باز هم تمام مجاهېدېن وملت وطن را که در حدود دونېم مېلېون افغانها در راه الله ج وآزادې وطن شهېد وقتل شدند بې بخشد به شمول مسعود وغېر مسعود ومن بخاطر روشن ساختن حرف مقاومت و کَفتن آصل مقاومت وغېر مقاومت خواستم کمې روشنې اندازم ومن الله توفېق
Firozuddin Nawrozi
Firozuddin Nawrozi 6 timmar sedan
یا الله عبدالروف جان را تو پس دو باره به فامیل محترم شان برگردان.آمین یا رب
S Y
S Y 6 timmar sedan
بېن سالهاې ۱۹۷۹ الې. ۱۹۸۴ حزب جمعېت اسلامې وېا شوراې نظار وېا شوراې چور به سرکَردکَې احمدشاه مسعود ېک قرارداد آتش بس شش ماهه را با اشغالکَران روس امظا کردند که در طې اېن شش ماه روس ها اموال نظامې ومواد ارتزاقې خود را بېدون کدام برخورد از دره پنجشېر وتونل سالنکَ به دېکَر ولاېت هاې افغانستان نقل مېدادند ودر ولاېت هاې صفحات شمال آرام وآرامې بود آما در دېکَر ولاېت هاې افغانستان اشغالکَران روس با همکارې حکومت دست نشانده مزدور ومنفور خود به قتل عام ملت دوام مېدادند که اېن قرارداد آتش بس شش ماهه ېک خېانت ننکَېن را مسعود انجام داد واېن هم به قول برادر شان شد مقاومت تشکر
S Sober
S Sober 6 timmar sedan
نظریات برادر مان احمد ولی مسعود کاملن درست است این از برادرش کرده بیشتر تجربه دارد وتحصیلش هم بلند تر وصحتش نیز بهتر است چون مسعود تکلیف روانی داشت همیشه گردنش میلرزید وگزشته تحصل درست نداشت واندیشه وراه بسیار افراطی مانند سایرسران جهادی داشت تنها فرقش این بود که فزیکلی ادم کمزور ومریض بود که اهل زنا ‌حرام کاری نبود دزدی وخیانت مالی را نمی کرد اما مفکوره اش کاملن یک تروریست بود برای دموکراسی وحق مردم از دیدگاه بسیار کوچک وکم فهمی مانند گلب الدین وسیاف وغیره بود بعد از امدنش به کابل میخواست تغیر کند اما حکومت را کاملن ازبین برد وتلاش به اجماع تمام اقشار نداشت از ضعف وبی عدالتی زمان قدرتش طالیبان بوجود امدن این واقیعت ها است بعضی ها از نامش سو استیفاده میکنند اما پسرش برادر هایش در طول مدت که سری قدرت بودن یا نبودن اینها با کمال صداقت و ایمان داری در مقابل مردم خدمت کردن و معامله نکردن مانند بقیه پنجشیری ها مانند عبدالله ، یونس قانونی فهم قاچاقی وغیره که تمام شان در دزدی چپاول قاچاق مواد مخدر ترور وقاچاک معادن که تا هال این باند ها فعالیت دارند مردم همه شان را می شناسند باید به سخنان این بزرگوار دقت شود ودر پهلویش مردم بسیچ شوند وتا ایجاد یک نظام غیر متمرکیز که گره کشان همه اقوام باشد میسر شود موفق باشید همه سر بسرتن به کشتن دهیم ازان به که میهن به دشمن دهیم چو میهن مباد سری من مباد ازین انجمن زنده یک تن مباد این است راه نجات باید یک شعار ویک مشت به زور خود نظام فعلی را به نظام مردم سالار یعنی یک نظام فیدرالی تبدیل کنم وهمه اقوام پشتون،تاجک، اوزبیک ، هزاره وغیره باهم در برابری وبرادری زندگی کنم . با عرض حرمت
S Y
S Y 6 timmar sedan
در طول چهارده سال جهاد در مقابل روسها وحکومت دست نشانده شان حزب اسلامې در حقېقت کمر جهاد بود واکسراً مردمان باسواد وبعداً حزب جمعېت که زېاتر شان مردم هاې باسواد بودند ودر حقېقت تمام ملت جهاد ومبارزه کردند تا شکست روسها که اېن شکست روس افتخار تمام ملت افغانستان است
Sandy Storm
Sandy Storm 6 timmar sedan
خلیل زاد در مذاکرات صلح فقط به فکر منافع دولت آمریکا و طالبان است. او برای دولت و ملت افغانستان ارزش قائل نیست که اگر می‌بود به طالبان این همه امتیاز نمی‌داد.
Raihana Saddiqi
Raihana Saddiqi 5 timmar sedan
MerAhmad in give of your son cost please go urgently the ARG&give hardly neck of Ghani Nationalist&Muslim as soonas possible Anshall become successful God blees you
Adrian Adrian
Adrian Adrian 5 timmar sedan
خلیل زاد مجری سیاست امریکا است از خود کدام صلاحیتی ندارد
S Y
S Y 6 timmar sedan
بېن سالهاې ۱۹۷۹ الې ۱۹۸۹ که نبرد از طرف تمام ملت افغانستان به رهبرې هفت تنظېم در مقابل روس ها وحکومت هاې دست نشانده شان به شدت جرېان داشت آلبته به کمک مالې ونظامې امرېکا و کمک مالې وکمک نظامې داوطلبانه جهان اسلام وکمک و پناه دادن داددن محاجرېن افغان خاصتاً در پاکستان واېران وتمام جهان که تعداد شان تا فعلاً به شش مېلېون مې رسد
E H
E H 6 timmar sedan
ارگ فاشیستی بی شرف غنی یهودزی فکر نمی کرد که زلمی سک زاد دو باره در این وظیفه توظیف شود بیچاره غنی پشقلزی هههههههه
Rafiq Jan
Rafiq Jan Timme sedan
@Daud Mohammad من زن تمام قوم پنچرمین وکرینکاررابګایم مشکل ازقاچاق طلا ودالراست هربیناموس که اګرکتوازی است یامیناخیل قاچاقبراست قاچاقبران که پول بیت المال رادزدی میکنند باید اعدام شوند ازهرقوم که باشند
Daud Mohammad
Daud Mohammad Timme sedan
@Rafiq Jan آه از یادم رفت ریس پارلمان هم از کتواز است گذشته وی را من به تمام معنی می شناسم چون در لیسه بگرام هم صنفی بودیم بصیر سالنگی هم یک شخص صادق است هیچ دوزدی نکرده بابه جان برادر ریس چورلمان هم یک مجاهد بود ؟
Daud Mohammad
Daud Mohammad Timme sedan
@Rafiq Jan تو هم از جمله بوت پاک های همین دوزدان استی وجدان درک ندارد کمی از خدا شرم کن مردم نه کور اند و نه کر و نه یک قرن گذشته ربانی ریس جمهور مسعودف وزیر دفاع عبدالله ایزد وزیر خارجه قانونی معارف قره بیک وزیر داخله فهیم ریس امنیت اکرام لوی حارندوال همه از کتهواز و پشتون بودن تمام کارمندان امنیت همه پنجشیری ۷۰۰ موتر شوی و پنچرمین جنرال همه از کتواز اند کمی شرم خوب است
Akshay Kumar
Akshay Kumar 2 timmar sedan
@Rafiq Jan رفیق جان 👍 👍 👍
Akshay Kumar
Akshay Kumar 2 timmar sedan
@Sandy Storm 👍 👍 👍
ژوند ښکلی دي
ژوند ښکلی دي 6 timmar sedan
Waste of my 30 minutes watching it 😔
S Sober
S Sober 6 timmar sedan
چیزی بسیار مهم این است که غنی وباندش این موضوع را از همه بیشتر میداند که بیدون حکومت فیدرال گاهی هم صلح وحقوق ملت ها تامین نمیشود وترسش هم همین است بطور مثال با یک تروریست مانند سیاف جور می اید وبه لطیف پیدرام که یک مبارز ‌اهل قلم و اهداف نیک برای تک تک مردم دارد این همیشه در موضع دشمن سر سخت برخورد کرده وفاشست بودنش را معلوم کرده افراد دور و برش همه شان در کشور هایکه فیدرالی هستن زندگی دارند اونها میدانند که یک روپیه از مال ملت را ریس جمهور ویا کدام ریس دیگر خوردن نمیتواند اما انها بسته بودیجه مملکت را در جیب میزنند وافراد دزد غیر مسلکی اما ارتیباطی به غنی وزنش باشد کافی است بطور مثال محیب ریس شورای امنیت کشور که بطور جعلی به ادرس اتی اسناد تحصلی دارد در راس جنگ کشوریکه در عمق جنگ خطر ناک قرار دارد فرمانداری میکند افراد نخبه ومسلکی را از کار کشیدن واینها به خون ملت ساعت تیری میکنند ودر بین مردم از نفاق قومی استیفاده کرده بروی مردم خاک می پاشند وروز بروز پول سرمایه را به خارج انتقال میدهند وکسی پرسان حق ندارد چون نظام همین طور است باید مردم به تعصب و‌مسایل قومی پایان دهن در مقابل غنی وباندش تلاش کنند ونابود شان کنند منتظیر امریکا ویا کشور دیگر نباشند خودشان بر خیزند یک آواز شوند این است راه نجات همه سر بسرتن به کشتن دهیم ازان به که میهن به دشمن دهیم چو میهن مباد سری من مباد ازین انجمن زنده یک تن مباد این است راه نجات باید یک شعار ویک مشت به زور خود نظام فعلی را به نظام مردم سالار یعنی یک نظام فیدرالی تبدیل کنم وهمه اقوام پشتون،تاجک، اوزبیک ، هزاره وغیره باهم در برابری وبرادری زندگی کنم . با عرض حرمت
Abduljalil Dawlatzai
Abduljalil Dawlatzai 6 timmar sedan
باید عبدالصبور بي قانع از وظیفه اش برکنار گردد😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
S Y
S Y 6 timmar sedan
اشغال افغانستان از سال ۱۹۷۹ الې ۱۳۸۹ مېلادې وشکست روس ها و چهار سال بعد شکست حکومت دست نشانده مزدور ومنفور روس تزار ومزدوران شان از قبېل دستکَېر پنجشېرې رزېل وسلطان علې کشتمند نجېس ودوستم لواطت و ترکې وېا خرکې وغېره ارازېل بلند پاېه نظامې وملکې
Shahab Alami
Shahab Alami 6 timmar sedan
نابود باد دشمنان افغانستان
M Hashemi
M Hashemi 6 timmar sedan
خدا نگهدار شما بأشد خدا بخاد همچی دورست ميشود خدا بخاد همچی ☝️☝️☝️☝️☝️☝️💯💯💯💯💯💯💝💝💖💖❤️❤️🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁✌️✌️🙏🙏💐🌹💐🌹
fahim zaywari
fahim zaywari 6 timmar sedan
عملآ حزب تحریر را از بین ببرید چه معنی دارد که در این صفحات مینویسید.
S Y
S Y 6 timmar sedan
به عرض سلام وآب واقېعت هاې تارېخ. ۴۱ سال پسېن افغانستان بې طرفانه باېد قضاوت شود خصوصاً جوانان که بعد از تجاوز روز تزار در سال ۱۳۵۸ هجرې شمسې تولد شدند تشکر
Ahmad Mustafa Abdullah
Ahmad Mustafa Abdullah 7 timmar sedan
لطفا سریال صدف ره از طرف ۳ چاشت پخش کنید !!!
A. R
A. R 8 timmar sedan
از دست این پنشیری ها دزد و گلبدین قاتل مردم به این حالت فلاکت بار بسر میبرند. این خایینن را باید از بین برد
Rocky Handsome
Rocky Handsome 8 timmar sedan
بور جاسوس
Amir Schewa
Amir Schewa 8 timmar sedan
اینها فرق بین نظام دولت و افراد فاسد مثل خود را نمی‌دانند و از هم تفکیک کرده نمیتوانند...
Amir Schewa
Amir Schewa 8 timmar sedan
دروغ دروغ دروغ.....
Amir Schewa
Amir Schewa 8 timmar sedan
اینها فکر میکنند مملکت میراث شخصی خودشان است احمق های لوده 🤣🤣🤣🤣🤣
Ahmad Zahir
Ahmad Zahir 8 timmar sedan
فرزند هایش در خارج زندگی میکنند اما خودش بخاطر دزدی در افغانستان.
Ahmad Zahir
Ahmad Zahir 8 timmar sedan
این کودن ادعای رهبری میکند هنوز دوست ودشمن افغانستان را نشناخته وفریب چند پاکستانی را خورده است.
Amir Schewa
Amir Schewa 8 timmar sedan
اینها میخواهند دوباره تیشه به ریشه مملکت و مردم بزنند البته اینبار بیشتر به نام صلح و کمی هم به نام دین با استفاده از ملاگک های ساختگی احمق...
Amir Schewa
Amir Schewa 8 timmar sedan
ایشان معنی و وزن گپ های خوده مانند بسیاری دیگر از رهبرک های ساختگی آی اس آی و انگلیس نمیفهمند و با جملات بازی میکنند...
Amir Schewa
Amir Schewa 8 timmar sedan
اصلا نباید چنین افراد و اشخاص را در برنامه ها دعوت بکنید...اینها کوتاه فکر خودخواه پول قدرتپرست و ثروتپرستان هستند و در توان شان نیست که که بزرگتر فکر بکنند...
Amir Schewa
Amir Schewa 8 timmar sedan
زنده پاینده پیروز و سربلند باد نظام دولت و نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتی مردم افغانستان عزیز ما... 😘🇦🇫❤☝️🕊💎🦁🌏✌